Categorieën

30 november: zorgoverleg met Gerrit Vignero als gastspreker

file-1

De draad tussen ouder en kind / leerkracht en kind.

De draad is een metafoor om de emotionele en sociale ontwikkeling bij kinderen voor te stellen en werkbaar te maken in de (onderwijs)praktijk.

Een goede kennis van de ontwikkelingsfasen die een baby, kind en jongere samen met zijn ouders of belangrijke anderen (o.a. leerkrachten) doorloopt, . . . → Lees meer: 30 november: zorgoverleg met Gerrit Vignero als gastspreker

22 november: BaSo-studiedag: coöperatieve werkvormen

foto 7

Een 60-tal leerkrachten uit het 5de, 6de leerjaar én het 1ste jaar secundair onderwijs kwamen samen voor een praktijkgerichte vorming over ‘coöperatieve werkvormen’. Vorig schooljaar kregen we een theoretische uiteenzetting. Deze keer lag de klemtoon op het uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden.

Na een korte inleiding, waarbij het coöperatief leren werd gesitueerd binnen de krachtige leeromgeving . . . → Lees meer: 22 november: BaSo-studiedag: coöperatieve werkvormen

20 november: directiedag

foto 2

Jaarlijks organiseren we een directiedag in functie van onze professionele ontwikkeling.

Deze keer hadden we het over ons beleidsvoerend vermogen en legden we een link naar het referentiekader onderwijskwaliteit. Het werd een interactieve vergadering waarbij we heel wat van elkaar leerden.

Enkele sfeerbeelden van onze directeurs in actie …

. . . → Lees meer: 20 november: directiedag

Ons nieuw leerplan ZILL …

Wil je hierover meer weten? Bekijk dan onderstaand filmpje.

http://www.ksrs.be/wp-content/uploads/2017/11/Plantyn-en-het-ZILL-leerplan.mp4

14 november: eerste ZILL leerplanacademie

foto 1

Vanuit elke school werd het kernteam ZILL verwacht in basisschool Scheppers.

De verschillende kernteams vormen samen de leerplanacademie. Deze groep bestaat uit 33 leden. Zij zijn de gangmakers die op onze negen scholen het nieuwe leerplan op een interactieve manier verder zullen verkennen tijdens personeelsvergaderingen. Op deze manier verkennen al onze schoolteams stapsgewijs het nieuwe . . . → Lees meer: 14 november: eerste ZILL leerplanacademie

7 november: overleg met de tijdelijke leerkrachten

download

Maar liefst 23 jonge en enthousiaste leerkrachten kwamen naar het overleg in de Vrije Basisschool Scheldewindeke.

Na een bezinningsmoment stond het ‘leren van elkaar’ centraal. Gouden tips met betrekking tot klasmanagement en aanpak van specifieke leerinhouden werden met elkaar gedeeld.

Oktober – november … een periode waarin de eerste individuele oudercontacten worden georganiseerd. Sommige leerkrachten . . . → Lees meer: 7 november: overleg met de tijdelijke leerkrachten

6 november: vormingsavond voor leden van onze ouderraden en schoolbesturen

file-4

We mochten een 30-tal geïnteresseerde mensen verwelkomen in de Vrije Basisschool te Laarne voor de vorming: “Hoe creëren we een hedendaagse en motiverende context voor vrijwilligersbetrokkenheid op onze scholen”.

Onder de deskundige leiding van de spreker, Koen Vermeulen, werden een aantal interessante kaders voorgesteld die met heel wat voorbeelden werden geïllustreerd. De aanwezigen werden interactief . . . → Lees meer: 6 november: vormingsavond voor leden van onze ouderraden en schoolbesturen

24 oktober: directievergadering

20 oktober: met de werkgroep ‘duurzaam onderwijs’ organiseren we een schoolbezoek in Molenbeek

file-1

Omdat wij ons grondig willen voorbereiden op het onderwijs van morgen en de toenemende diversiteit, brachten wij een bezoek aan de Vrije Basisschool ‘Vier Winden’ te Sint-Jans-Molenbeek. Elke school was vertegenwoordigd door minstens 2 medewerkers zodat we met een groep van 24 waren.

We werden hartelijk verwelkomd met een kop koffie of thee! We voelden . . . → Lees meer: 20 oktober: met de werkgroep ‘duurzaam onderwijs’ organiseren we een schoolbezoek in Molenbeek

17 oktober: kerngroep ZILL

Onder leiding van onze pedagogisch begeleider, Tiny D’Hollander, kwamen vanuit drie scholengemeenschappen enkele directeurs samen om de implementatie van ZILL, het nieuwe leerplan, te bespreken.

Eerst werd de pedagogische studiedag, waarop het nieuwe leerplan werd voorgesteld, grondig geëvalueerd. Uit de vele schriftelijke reacties van onze medewerkers blijkt dat de meesten positieve verwachtingen hebben ten aanzien . . . → Lees meer: 17 oktober: kerngroep ZILL