Categorieën

12 maart 2018: overleg leermeesters lichamelijke opvoeding

Deze keer werd de groep leermeesters opgesplitst in twee groepen:

de leermeesters die actief zijn in de lagere school hebben de sportdag voor het 3de en 4de leerjaar voorbereid in en rond de sporthal van Laarne. de leermeesters en leraren kleuteronderwijs die instaan voor het kleuterturnen hebben zich verdiept in het nieuwe leerplan Zill!. Ze . . . → Lees meer: 12 maart 2018: overleg leermeesters lichamelijke opvoeding

19 maart 2018: overleg tijdelijke leerkrachten

Deze keer mochten we 26 medewerkers verwelkomen te Kalken.

We hadden het over:

enkele administratieve aspecten (dienstanciënniteiten, TADD-rechten, vaste benoeming) de persoonlijke professionele uitdagingen de zes rollen van de leraar de gastheer de presentator de didacticus de pedagoog de afsluiter de coach

Het werd opnieuw een inspirerende en leerrijke bijeenkomst.

6 maart 2018: OCSG en CASS

We waren te gast in de Vrije Basisschool de Wegwijzer te Balegem.

Naast enkele administratieve aspecten (korte vervangingen, aantal leerlingen, prognose lestijden en puntenenveloppes, overzicht vacante lestijden en uren) kwamen nog een drietal inhoudelijke dossiers aan bod:

de eventuele aanpassing van de lesuren in functie van de 1/5 verlofstelsels: de voor- en nadelen werden besproken. . . . → Lees meer: 6 maart 2018: OCSG en CASS

28 februari 2018: gezamenlijke pedagogische studiedag

DSC_2076

Deze keer werden al onze medewerkers in het Scheppersinstituut verwacht.

Na een verwelkoming en korte duiding door de coördinerend directeur, werden we door onze pedagogisch begeleider ondergedompeld in de wereld van Zill!:

focussen op Zill! de structuur van de generieke doelen leerlijnen, ontwikkelstappen en referentieperioden

Daarna kon iedereen op verkenning in de Zill-tool. Gelukkig konden . . . → Lees meer: 28 februari 2018: gezamenlijke pedagogische studiedag

27 februari 2018: leerplanacademie 4

file-1

We hadden het over:

de persoonsgebonden ontwikkelthema’s onderwijsarrangementen ver’ZILL’veren zillige onderwijsarrangementen de praktische voorbereiding van de pedagogische studiedag

. . . → Lees meer: 27 februari 2018: leerplanacademie 4

20 februari 2018: directievergadering

Op deze vergadering hadden we onder aandacht voor:

het geactualiseerde talenbeleidsplan op niveau van de scholengemeenschap de prognose van de lestijdenpakketten en puntenenveloppes ROK – de nieuwe manier van doorlichten Zill! de bespreking van de bevraging met betrekking tot de professionele leerwinst bij al onze leerkrachten.

30 januari 2018: leerplanacademie 3

file

Deze leerplanacademie zag er als volgt uit:

Onze codi bracht een presentatie over de krachtlijnen van Zill! en hij maakte hierbij steeds een verbinding met onze huidige school- en klaspraktijk. We konden vaststellen dat er eigenlijk al “zillig” wordt gewerkt, maar we zijn er ons niet altijd van bewust. Dankzij dit nieuwe leerplan zullen we . . . → Lees meer: 30 januari 2018: leerplanacademie 3

11 januari 2018: directievergadering

De eerste directievergadering van het nieuwe jaar werd uiteraard gestart met een welgemeende nieuwjaarswens!

Daarna volgden onder andere deze agendapunten:

Bram Deslypere, onze ICT-coördinator, gaf ons uitleg over de vernieuwde privacywetgeving. Bram bracht ons een degelijk overzicht van wat specifiek wordt verwacht. Zo moet er voor elke school al een informatieveiligheidsbeleidsplan opgesteld worden … Daarna . . . → Lees meer: 11 januari 2018: directievergadering

15 december: leerplanacademie Zill! 2

Op onze tweede leerplanacademie maakten we kennis met:

de cultuurgebonden ontwikkelvelden en -thema’s het focusverhaal de verbinding tussen cultuur- en persoonsgebonden ontwikkeling

Het werd opnieuw een leerrijke bijeenkomst waarop heel wat werkvormen werden toegelicht om het nieuwe leerplan bij onze schoolteams verder te implementeren.

Wordt vervolgd …

30 november: stichtingsvergadering vzw Scheldevallei

Op donderdag 30 november werd de nieuwe scholengroep vzw Scheldevallei boven de doopvont gehouden. Vanaf 1 januari 2018 zullen er 25 basis- en secundaire scholen, verdeeld over 12 verschillende schoolbesturen starten met een structurele samenwerking.

Het gaat om schoolbesturen van Balegem, Kalken , Lede, Laarne, Massemen, Moortsele –Landskouter, Oosterzele, Overmere, Scheldewindeke, Schellebelle, Serskamp, Wetteren en . . . → Lees meer: 30 november: stichtingsvergadering vzw Scheldevallei