Categorieën

20 februari 2018: directievergadering

Op deze vergadering hadden we onder aandacht voor:

  • het geactualiseerde talenbeleidsplan op niveau van de scholengemeenschap
  • de prognose van de lestijdenpakketten en puntenenveloppes
  • ROK – de nieuwe manier van doorlichten
  • Zill!
  • de bespreking van de bevraging met betrekking tot de professionele leerwinst bij al onze leerkrachten.

Comments are closed.