Categorieën

30 november: stichtingsvergadering vzw Scheldevallei

Op donderdag 30 november werd de nieuwe scholengroep vzw Scheldevallei boven de doopvont gehouden. Vanaf 1 januari 2018 zullen er 25 basis- en secundaire scholen, verdeeld over 12 verschillende schoolbesturen starten met een structurele samenwerking.

Het gaat om schoolbesturen van Balegem, Kalken , Lede, Laarne, Massemen, Moortsele –Landskouter,  Oosterzele, Overmere, Scheldewindeke, Schellebelle, Serskamp, Wetteren en Wichelen. De volledige groep omvat  4400 leerlingen secundair en 5800 leerlingen uit het basisonderwijs.

De nieuwe scholengroep beoogt de toekomst voor te bereiden voor de ganse regio door een intense samenwerking op te zetten op twee grote domeinen ,nl. dienstverlening aan de individuele scholen en implementatie van de onderwijsvernieuwing en bijhorende regelgeving.

Door dit samenwerkingsverband aan te gaan, is het mogelijk om maximaal kennis en expertise samen te brengen, daardoor gemeenschappelijke strategieën te ontwikkelen en  oplossingen aan te bieden op maat van elke school. Hierdoor moet het mogelijk zijn om specialisten aan te stellen die zullen werkzaam zijn voor gehele scholengroep bijvoorbeeld op het vlak van veiligheid, ict, logistiek, privacy,  aankoop, patrimonium…

Belangrijk hierbij is dat scholen hun pedagogische eigenheid en hun bestuursstructuur blijven behouden. Ook de bestaande scholengemeenschappen in het basis- en secundair onderwijs blijven behouden. Wel zal er gezocht worden naar een optimalisering van deze organisatievormen.                 

Intussen is er ook vanuit andere scholen interesse geuit om aan te sluiten bij de  katholieke scholengroep Scheldevallei. In de loop van het komend jaar zal hierover een beslissing worden genomen.

Comments are closed.