Categorieën

30 november: zorgoverleg met Gerrit Vignero als gastspreker

De draad tussen ouder en kind / leerkracht en kind.

De draad is een metafoor om de emotionele en sociale ontwikkeling bij kinderen voor te stellen en werkbaar te maken in de (onderwijs)praktijk.

Een goede kennis van de ontwikkelingsfasen die een baby, kind en jongere samen met zijn ouders of belangrijke anderen (o.a. leerkrachten) doorloopt, is erg belangrijk voor een leerkracht.

De stappen in de emotionele en sociale ontwikkeling worden in het model ‘de draad’ vertaald in antwoorden op opvoedings- en begeleidingsvragen. In elke ontwikkelingsfase leert het kind omgaan met een nieuwe emotionele bouwsteen. Deze fase wordt telkens omschreven als een type draad. Een draad met zijn eigen kenmerken vanuit het kind en met verwachtingen naar de ouder/leerkracht.

Het werd een boeiende uiteenzetting.

file file-1

Comments are closed.