Categorieën

17 oktober: kerngroep ZILL

Onder leiding van onze pedagogisch begeleider, Tiny D’Hollander, kwamen vanuit drie scholengemeenschappen enkele directeurs samen om de implementatie van ZILL, het nieuwe leerplan, te bespreken.

Eerst werd de pedagogische studiedag, waarop het nieuwe leerplan werd voorgesteld, grondig geƫvalueerd. Uit de vele schriftelijke reacties van onze medewerkers blijkt dat de meesten positieve verwachtingen hebben ten aanzien van het nieuwe leerplan. Dit is in ieder geval al een goede basis en een belangrijke voorwaarde voor de verdere implementatie van dit leerplan.

Daarna stelde Tiny ons enkele mogelijkheden voor om heel wat nieuwe begrippen en symbolen levendig te houden bij onze medewerkers.

We sloten af met een vragenrondje.

Comments are closed.